Yneama.nl

Vlindersessie, fluistersessie voor jong en oud

Vlindersessie, fluistersessie voor jong en oud

Vlinder sessie is een fluistersessie een prachtige en liefdevolle afstemming met je Ziel 

Via de e-mail voor €55,-

Kan ook in de praktijk 60 min voor €55,-

Ik geef deze voor jong en oud. En wordt in een coach gesprek gecombineerd met fluisteren.

Dan geef ik door wat er door mag komen, over jou of over je kind.

 

Maar wat is Fluisteren eigenlijk?

Fluisteren = Luisteren = doorgeven.

Luisteren doe je met je HART en ONDERBUIK en de vertaling van het geen je met je Hart en ONDERBUIK waargenomen hebt en kent geen oordeel, maar is onvoorwaardelijke Liefde.

Ik maak dus contact met de energie van de persoon en vertaal jullie eigen boodschappen.

Mijn ervaring is dat als ik fluistersessies met kinderen doe, er vaak blokkades bij de ouders zitten.

Het gaat dus vaak over jou en je kind!!

Fluistersessies met volwassenen gaat vaak over hun innerlijk kind

Fluisterafstemming voor moeder met haar innerlijk kind
Wat is je innerlijk kind?

Het begrip Je Innerlijke Kind, is ontstaan vanuit de overtuiging dat ieder mens in zijn kern puur is en liefde is, net als een kind. Een fluisterafstemming brengt je eigenlijk weer in contact met dit kind, met je hart en met je ziel. Dit Innerlijke kind is al wat overblijft nadat je je hebt ontdaan van je ervaringen, je oordelen, je emoties en je herinneringen die je gaandeweg je levens hebt verzameld en opgeslagen in je ziel.

Je Innerlijke Kind is wie jij echt bent!

Het begrip ‘innerlijk kind’ staat voor ervaringen in onze kinderjaren, die een intense indruk op ons hebben gemaakt en nog steeds in ons aanwezig zijn. Bijvoorbeeld de ervaring van liefde, geborgenheid, veiligheid en aandacht maar ook hevige emoties en kwetsende ervaringen, zoals woede, afwijzing of onrecht. Deze ervaringen kunnen te sterk geweest zijn voor ons als kind om te verwerken. Een stukje kind in ons kan dan in die emotie of ervaring blijven steken en niet verder meegroeien. Hoe klein we ook waren, we hebben door die ervaringen een overtuiging ontwikkeld zoals:

“Ik ben niet welkom”
“Ik kan niets goed doen”
“Ik ben niet goed zoals ik ben”
“Ik moet het alleen doen”
“Ik moet het verdienen”
“Ik ben niet om van te houden”
En dan, je bent volwassen.

Tenminste dat denken wij, maar zo kunnen we ons niet altijd ontwikkelen omdat die achtergebleven stukjes kind in ons nog steeds een filmpje van toen  zich regelmatig afspeelt  in ons lichaam. En onze hersenen produceren stoffen die ons weer het bijbehorende gevoel geven. Zo lijken onze oude overtuigingen dan ook tot op de dag van vandaag echt waar te zijn. We geven op deze manier onze eigen pijn en angsten onbewust ook weer mee aan onze kinderen. De geschiedenis kan zich weer gaan herhalen.

Daarom kan innerlijk kind werk jou weer in balans brengen, zodat je kan voelen wie je bent.

Onze  gevoelens en gedragingen lijken heel normaal, gewoon omdat ze er vaak of altijd zijn. Maar deze gevoelens en het gedrag kunnen ons erg veel energie kosten. Energie die je verspild en dus niet kunt besteden aan wie je eigenlijk bent en wat je eigenlijk  echt wilt. Misschien herken je één of meer van de volgende voorbeelden:

Vind jij …..?

Het belangrijk wat andere mensen van je denken, heb je moeite om je emoties te uiten, je maar heel soms liefdevol voelen, jezelf uitputten, jezelf wegcijferen, geen rust nemen, wantrouwen voelen naar mensen, je afsluiten, onzichtbaar maken, je isoleren, ben je niet graag alleen, geen nee kunnen zeggen, niet voor jezelf opkomen, jezelf steeds onder druk zetten, jezelf op je kop geven, heb je faalangst, niet bij je gevoel kunnen komen of je gevoelens niet vertrouwen, je niet kwetsbaar durven maken, je niet gehoord of gezien voelen, niet weten wie je eigenlijk bent achter je uiterlijke aanwezigheid, heb je vaak bevestigingen nodig van anderen, jezelf niets waard vinden, niet weten wat je wilt ????

Wil jij graag een fluistersessie voor je zelf of voor je kind tijdens een vlinder sessie ontvangen?

 

Meteen een afspraak maken?