Yneama.nl

Massage voor kind 1-12 jaar

Massage voor kind 1-12 jaar

60 minuten voor €33,-

Wanneer een massage voor het kind? 

Kinderen pikken ook erg veel op, door deze prikkels kan heel hun zenuwstelsel van slag raken en kan er teveel opgehoopte energie vast komen te zitten in hun lichaam, wat voor hele vervelende klachten kan zorgen. Hierdoor wordt zich zelf zijn, vrolijk zijn, goed kunnen slapen en een goede concentratie op school, behoorlijk belemmerd . Een massage biedt dan een fijne uitkomst waardoor jouw kind weer lekker in zijn velletje komt te zitten.

Ik geef ik zo nodig fluisteringen door tijdens, of na de massage.

Vooraf mag je in het kort de reden van massage vermelden, voor een korte kennismaking. Geef dit door via de e-mail aan mij.

info@yneama.nl

Meteen een afspraak maken?