Yneama.nl

Een persoonlijke boodschap voor jou!

Vraag en het wordt je gegeven!
Ben jij op zoek naar een oplossing of hulp voor een bepaalde situatie, en je weet niet hoe!
Het Universum weet dat wel! Jij kunt alles vragen! Zie het als shoppen, maar dan op een heel ander niveau. Maar ontvangen zul je!
Vraag het maar, het maakt niet uit wat! Als jij vraagt, het vervolgens weer loslaat en er volledig op durft te vertrouwen dan zal het naar je toe komen.
Wanneer en hoe? Tja, dat mag je loslaten!

 

    Open je hart en de deur van je Ziel
Het leven is zo mooi, als jij durft te luisteren naar je Ziel.
Meer heb jij echt niet nodig! Als jij in verbinding durft te zijn met je Ziel, dan LEEF je pas echt.
Dan leef jij je leven, zoals je deze hoort te leven! Open de deur maar, en stap daar eens naar binnen.
Voel en kijk, wat je daar vindt…..niets meer of minder, dan een prachtig KIND.
Puur en onbevangen. Dat is toch het enige waar wij als mens naar verlangen?

 

 

Kom maar uit je hoofd, en volg je hart!
Welke struggels je ook tegen bent gekomen in je leven, of misschien nu nog steeds over hobbels gaat. Weet dat je nooit alleen bent!
Jij mag altijd om hulp vragen, hulp aan de ongeziene wereld. Maar wel de wereld waar er alleen maar Liefde is. En als jij verbonden bent met je hart, dan zal je deze Liefde overal en voor alles voelen en ontvangen. Liefde is alleen maar te vinden, in jezelf en in het Universum!  Verbind je daar maar mee en je zult merken dat de hobbels minder worden.
En je niet meer hoeft te vallen omdat je een hobbel niet hebt gezien.  Je zal je lessen dan begrijpen, vanuit Liefde!